Výrobcovia

Kontaktujte nás

Naša horúca linka

Telefón:+421 233456514

Kontaktujte našu hotline

Odber noviniek

Vrátenie tovaru v 14denné lehote

Ako postupovať, keď zakúpený tovar pre vás nie je to pravé a chcete ho vrátiť v zákonnej 14 dňovej lehote?

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte podľa § 53 ods 7 Občianskeho zákonníka právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Nárok máte aj v prípade, že objednávku urobíte po internete s osobným odberom na niektoré z našich kamenných predajní.

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenie IČ na nákupnom doklade), právo na odstúpenie vám nevzniká, pretože obchodný zákonník túto možnosť neuvádza.

Kde tovar vrátiť

Tovar môžete vrátiť na našej prevádzke (U Tkalcovny 771, 38701 Volyně, Česká republika).

Svoje právo na vrátenie tovaru môžete uplatniť aj písomne, a to zaslaním tovaru na adresu:

HEIPE s.r.o.
U Tkalcovny 771
38701 Volyně
Česká republika

Vrátený tovar, prosíme, dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Prosíme, uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, predídete tým možnému zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 30 dní od doručenia tovaru na naše reklamačné oddelenie. Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

V oboch prípadoch priložte dokument Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy  MS WWord

Je dobré vedieť

Obal nie je potrebný

Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má Minibike-Shop.sk právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.

Tovar si môžete vyskúšať

Nemalo by však dôjsť k jeho zjavnému opotrebeniu. Tovar môže byť použité, ale treba myslieť na náklady, ktoré bude mať Minibike-Shop.sk s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré môžu byť požadované k úhrade. Účtovanie týchto poplatkov predídete, ak tovar uvedie do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletizovaní, správne zabalenie apod) Vzhľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

Dodržanie 14 dňovej lehoty

Pre dodržanie lehoty je rozhodujúci, kedy nám je doručené odstúpenie od zmluvy. Doručením sa rozumie informácia, že chcete od zmluvy odstúpiť, prípadne samotné doručenie odstúpenia aj s tovarom.

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. prevezme ak si zákazník tovar v piatok, doba pre vrátenie tovaru sa počíta od soboty vrátane).

Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené v lehote, nestačí teda jeho zaslanie v posledný deň lehoty.

V čo najkratšom termíne od zaslania tohto odstúpenia je potrebné, aby ste nám odovzdali zakúpený tovar. V tomto prípade nevzniká právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s prepravou tovaru k predávajúcemu.

Aké dokumenty priložiť?

Ku vrátenému tovaru odporúčame vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavky. Najlepšie možnosťou je zaslanie vyplneného Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy a nákupného dokladu, ktorý ste dostali na svoju e-mailovú adresu alebo bol priložený k tovaru.

Aké tovar nemožno vrátiť vôbec?

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

  • na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako i tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
  • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal,
  • na dodávku novín, periodík a časopisov. Výnimkou sú prípady, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané.
 

Dôležitý dokument na stiahnutie

Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy MS WWord