Výrobcovia

Kontaktujte nás

Naša horúca linka

Telefón:+421 233456514

Kontaktujte našu hotline

Odber noviniek

Copyright

Ochrana práv autorských

Všetok obsah publikovaný na stránkach www.minibike-shop.sk, prevádzkovaných spoločnosťou HEIPE sro, je chránený autorským zákonom.


Žiadna časť webových stránok www.minibike-shop.sk. - Popisky, všetky fotografie, bannery, informácie, články, návody, atď, nesmie byť žiadnym spôsobom skopírované, uvedené ďalej, prefotené a akokoľvek inak použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv (spoločnosti HEIPE s.r.o.).
V prípade porušenia práv vyplývajúcich zo zákona č 121/2000 Zb. "Zákon o autorskom práve, o právach súvisiacich s právom autorským ao zmene niektorých zákonov (autorský zákon)", môže spoločnosť HEIPE sro pristúpiť k súdnemu vymáhaniu svojich práv.